24 Eylül 2013 Salı

Akıl uçuklatan önerisi ve Sağlık Sen.

 “Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar belli bir süre(altı ay) sağlık hizmetlerinden parayla yararlansınlar.” Bu öneri Sağlık Sen’den geldi.
Ne dâhiyane bir buluş, değil mi? Sanki akşam istişareye yatmış ve bu çözümü bulmuşlar. Adeta akıl uçuklatıyorlar. Akıl uçuklatmak deyimini kullanıyorum bu öneri için. Çünkü başka türlü; ne bilimle, ne akılla nede sağlık hizmet sunumunun felsefesi ile alakası olmayan bu öneriye nasıl yaklaşabiliriz?
Kendisine; sağlık ve sosyal hizmet iş kolunun en büyük(!) sendikasıyım diyen, her fırsatta yine kendisine; hangi desteklerle sahip oldukları tartışmalı olan, bir yetkili sendika rolü biçen bir kurum, ölçmüş biçmiş ve bu öneri ile kamuoyu önüne çıkmış.
Sağlık Sen’in bu önerisi, konuyu bilenler için, tek kelime ile vahim.  
Şimdi Sağlık Sen’in önerisi neden vahim onu açıklamaya çalışayım.
Sağlıkta şiddet, bir olgu ise öncelikle bu olgunun ne olduğunu tespit etmek gerekir. Burada dikkat etmemiz gereken birinci husus: sağlıkçıya şiddet değil, sağlıkta şiddettir.
Yani her ne kadar sağlıkta şiddet, sağlık emekçisine uygulanan şiddet diye görünür olsa da, sağlık alanında uygulanan şiddetin; hastadan hastaya, hastadan sağlıkçıya, sağlıkçıdan hastaya, hasta yakınından sağlıkçıya, hasta yakınından hastaya vs. olabileceği de açıktır.Demek ki sağlık hizmet sunumu içerisinde meydana gelen her türlü şiddet bu olguya dâhildir diyebiliriz.
Bir ikincisi şiddetin tanımlanması konusudur.
Yani şiddet türleri; Sözlü şiddet, fiili şiddet, ekonomik şiddet vs. O zaman bir hasta veya hasta yakının sağlık emekçisine uyguladığı şiddet dediğimizde sadece yumruk atılması ya da saçının çekilmesi anlaşılmamalı.
Üçüncü husus ise; sağlıkta şiddetin boyutlarının tespit edilmesi: Yani sağlıkta şiddet dediğimiz olgu, dünyada nasıl, ülkemizde nasıl, ülkemizde; kır-kent arasında durum nedir, bölgeler arasında fark var mı, gelir düzeylerinin sağlıkta şiddete etkileri nelerdir, sağlıkta şiddetin eğitimle ilişkisi nedir vs.
Tüm bunları tespit ettikten, sağlıkta şiddete etki eden faktörleri tek tek belirledikten sonra oturursun ve çözüm yollarını tartışırsın.
Fakat bunların hiç birini yapmaz ve akşam yattım, sabah kalktım al sana öneri dersen, sana gülerler. Yani öneri komik…
Bakın önerinin komik olduğunu anlatmak için bir iki veri paylaşalım. Ne diyorlar, sağlıkçıya şiddet uygulayanlar sağlık hizmetin bir süre paralı alsınlar. Oysa sağlık emekçisine şiddeti çoğunlukla hastalar değil, hasta yakınları uyguluyor. Hastaya, senin yakının rahat durmadı sana sağlık hizmeti sunmayacağız mı diyeceksin?
Peki, bu sendika; sağlık emekçisine şiddetin en çok acillerde gerçekleştiğinden haberdar mı? Ve acil hizmetlerinin zaten parasız olduğundan?
Kaldı ki parası olanın şiddeti meşru mu? Yani özel hastaneden hizmet alan ve bunun karşılığında para ödeyenlerin şiddeti ne olacak?
Bakın tüm bunların konuşulduğu bir toplantı geçenlerde Ankara’da yapıldı. Toplantının adı da: Sağlıkta şiddete karşı tek yürek…
Sağlık alanında örgütlü; sendika, dernek, oda vs. tam 17 örgütün katıldığı bir toplantı bu. Toplantıda Sağlık Sen var mı? Yok…
Sağlıcakla…


Hiç yorum yok: